Hiperinflacja

Hiperinflacja to ekstremalnie wysoki wzrost poziomu inflacji, często będący wynikiem kryzysu finansowego kraju, co prowadzi do utraty zaufania społecznego do krajowej waluty. Jest to stan, w którym wartość pieniądza dramatycznie spada, a ceny towarów i usług rosną w bardzo szybkim tempie, degradując siłę nabywczą waluty. Główne przyczyny hiperinflacji to ogromny deficyt budżetowy rządu finansowany przez emisję nowych pieniędzy. Chociaż brak jest precyzyjnej granicy oddzielającej wysoką inflację od hiperinflacji, to powszechnie przyjmuje się, że mówimy o hiperinflacji, gdy inflacja przekracza poziom 50% miesięcznie przez okres kilku miesięcy.