Ubezpieczenie karty

Ubezpieczenie pomostowe to specjalna forma zabezpieczenia, którą banki stosują w trakcie kredytu hipotecznego, aż do momentu, gdy hipoteka zostanie oficjalnie zarejestrowana w księdze wieczystej. Jest to czasowe zabezpieczenie mające na celu ochronę banku w okresie pomiędzy wypłatą środków a formalnym zabezpieczeniem hipotecznym. Typowa stawka za ubezpieczenie pomostowe to około 0,07% od całej sumy kredytu lub od kwoty wypłaconej w poszczególnych transzach, dodawana do miesięcznej raty kredytu hipotecznego.