Marża kredytowa

Marża kredytowa to element oprocentowania kredytu, określający różnicę między stawką bazową (taką jak WIBOR dla złotego, LIBOR dla dolara, EURIBOR dla euro) a całkowitym oprocentowaniem kredytu naliczanym przez bank. Jest to de facto zysk banku z tytułu udzielonego kredytu. Marża kredytowa jest ustalana indywidualnie w momencie zawierania umowy kredytowej i zazwyczaj nie ulega zmianie przez cały okres trwania kredytu, co zapewnia kredytobiorcy stabilność kosztów finansowania. Jest to ważny parametr przy wyborze oferty kredytowej, ponieważ wpływa na całkowity koszt zobowiązania.