Rynek walutowy

Rynek walutowy, znany również jako FOREX (od angielskiego "Foreign Exchange"), to kluczowy segment rynku finansowego, na którym odbywa się handel walutami obcymi. Charakteryzuje się on dużą płynnością i działa przez całą dobę, co wynika z globalnego charakteru transakcji walutowych rozproszonych po różnych strefach czasowych.

Na rynku walutowym kurs walutowy, czyli kurs wymiany, jest ustalany na podstawie sił działających na rynku - podaży i popytu. Oznacza to, że kurs walutowy odzwierciedla wartość jednej waluty wyrażoną w drugiej walucie i ulega ciągłym zmianom w czasie.

Rynek FOREX to przykład rynku OTC (ang. Over The Counter), co oznacza, że handel odbywa się bezpośrednio pomiędzy stronami transakcji, poza giełdami walutowymi, zazwyczaj za pośrednictwem specjalistycznych platform transakcyjnych online. Charakteryzuje go również brak jednolitego miejsca, gdzie dokonywane są transakcje. Jest to rynek nieregulowany, co oznacza, że nie podlega takiej samej kontroli regulatorowej jak np. rynek papierów wartościowych. Transakcje na rynku walutowym zawierane są między różnymi uczestnikami rynku, w tym bankami, korporacjami, zarządzającymi funduszami, a także inwestorami indywidualnymi.

Dzięki globalnemu charakterowi i ogromnemu wolumenowi transakcji, rynek walutowy oferuje inwestorom szansę na spekulację oraz zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, czyli zmianami kursów walut, które mogą wpłynąć na wartość zagranicznych inwestycji.