STIR

STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) to zaawansowane technologicznie narzędzie, które pozwala na przetwarzanie i analizę danych przekazywanych przez banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i). Jego zasadniczym zadaniem jest identyfikacja i analiza ryzyka wyłudzeń skarbowych dokonywanych za pośrednictwem sektora finansowego. System ten umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych nadużyć finansowych oraz działań przestępczych, przykładowo wyłudzeń VAT czy innych form oszustw podatkowych, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego oraz ochrony interesów fiskalnych państwa. Dzięki STIR, instytucje finansowe mogą lepiej współpracować z organami państwowymi w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk finansowych.