Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to samorządna instytucja skupiająca banki operujące na obszarze Polski, założone zgodnie z przepisami prawa polskiego. Ta organizacja rozpoczęła działalność w styczniu 1991, opierając się na ustawie o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989. Głównym celem Związku Banków Polskich jest wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora bankowego w Polsce, przyczynianie się do wzrostu ekonomicznego kraju, integracja z jednolitym europejskim rynkiem finansowym oraz wzmacnianie pozycji polskich banków na arenie międzynarodowej. Przystąpienie do związku jest dobrowolne.