IBAN (numer rachunku bankowego)

IBAN, czyli International Bank Account Number (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego), to system numeracji kont bankowych opracowany w celu ujednolicenia i ułatwienia międzynarodowych transakcji finansowych. Wprowadzony pod koniec lat 90. XX wieku przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych, stał się obowiązującym standardem w wielu krajach, w tym w Polsce, gdzie jest stosowany od 2004 roku. Jego główną rolą jest usprawnienie procesu rozliczeń transgranicznych, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej.

Numer IBAN składa się z maksymalnie 34 alfanumerycznych znaków, w których zaszyfrowane są informacje o kraju, w którym rachunek został otwarty, kodzie banku oraz numerze rachunku klienta. Dzięki standardizacji formatu IBAN, banki są w stanie automatycznie weryfikować poprawność wprowadzanych danych, co minimalizuje ryzyko błędów przy przekazywaniu środków na rachunki zagraniczne.

IBAN jest obecnie stosowany nie tylko w większości krajów europejskich, ale także w wielu państwach pozaeuropejskich, co świadczy o jego międzynarodowej akceptacji i użyteczności w globalnym systemie finansowym. Numer ten ma status standardu ISO 13616, co potwierdza jego uniwersalność i znaczenie w międzynarodowych operacjach bankowych.