Akt notarialny

Akt notarialny to oficjalny dokument prawniczy poświadczający dokonanie określonych czynności prawnych, takich jak chociażby transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości. Jego sporządzanie ma miejsce, gdy wymagają tego przepisy lub strony transakcji wyrażają taką wolę. Do zakresu obowiązków notariusza należy przygotowanie aktu notarialnego, a w pewnych sytuacjach również polskiego konsula, który posiada specjalne upoważnienia udzielone przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie wniosku Ministra Spraw Zagranicznych. Istotne jest, że brak formy aktu notarialnego, gdy jest ona wymagana przez prawo lub uzgodnienia między stronami, prowadzi do nieuchronnej nieważności dokonanej czynności prawnej.