Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI)

Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) został powołany do życia w 1995 roku, działając na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych z 1993 roku oraz Kodeksu spółek handlowych. Był to inicjatywa Skarbu Państwa, mająca na celu przyspieszenie procesu prywatyzacji przez utworzenie funduszy w formie spółek akcyjnych. Ustawa, która stanowiła podstawę dla utworzenia NFI, straciła moc z dniem 1 stycznia 2013 roku. W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji utworzono 15 narodowych funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego, które miały za zadanie przekształcać państwowe przedsiębiorstwa w spółki akcyjne i wprowadzać je na drogę prywatyzacji, jednocześnie umożliwiając obywatelom uczestnictwo w tym procesie.