Przelew SWIFT - Informacje i opcje

Przelew SWIFT to międzynarodowy system przelewów realizowanych w walutach obcych, który może być stosowany zarówno do transakcji zagranicznych, jak i krajowych. W zależności od potrzeb i pilności, przelewy SWIFT mogą być realizowane w różnych opcjach czasowych:

  • Spot: Jest to podstawowa i najbardziej ekonomiczna opcja, przy której środki są księgowane na koncie odbiorcy w ciągu trzech pełnych dni roboczych od momentu zlecenia przelewu.
  • Tomnext: Opcja przyspieszonego przelewu, umożliwiająca zaksięgowanie środków na koncie odbiorcy na następny dzień roboczy, pod warunkiem zlecenia przelewu do określonej godziny przez bank, np. do 12:00 lub 13:00.
  • Overnight: Najbardziej ekspresowa, ale zarazem najdroższa wersja przelewu, która pozwala na zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy w dniu zlecenia przelewu, jeśli zostanie on zrealizowany do konkretnej godziny określonej przez bank.

W zakresie opłat bankowych za przelew SWIFT, rozróżnia się następujące opcje:

  • SHA (Share): Koszty transakcyjne są dzielone między nadawcę (pokrywa opłaty w swoim banku) a odbiorcę (pokrywa pozostałe opłaty).
  • OUR: Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem są pokrywane przez zleceniodawcę przelewu.
  • BEN (Beneficiary): Wszystkie opłaty bankowe obciążają odbiorcę przelewu.

Te różnice w opcjach czasowych i instrukcjach kosztowych pozwalają dostosować przelew SWIFT do indywidualnych potrzeb i preferencji nadawców oraz odbiorców.