Cena brutto - co to jest?

Cena brutto reprezentuje całkowitą kwotę, którą klient musi uiścić za nabyty produkt lub usługę, zawierającą już należny podatek od wartości dodanej (VAT). Oznacza to, że jest to suma ceny netto produktu lub usługi oraz odpowiadającej jej kwoty podatku VAT. Obliczenie ceny brutto jest proste i można je przeprowadzić za pomocą formuły: Cena brutto = cena netto + (cena netto × stawka podatku VAT). W Polsce stosuje się różne stawki VAT, w tym:

  • 23% to stawka podstawowa,
  • 8% to obniżona stawka VAT,
  • 5% to stawka minimalna przewidziana przez regulacje Unii Europejskiej,
  • 0% stosowane głównie w handlu międzynarodowym.

Należy pamiętać, że zgodnie z polskimi przepisami prawnymi sprzedawcy są zobowiązani do podawania cen brutto swoich produktów lub usług. Jakiekolwiek inne metody prezentacji cen, które nie zawierają podatku VAT lub wymagają od konsumenta samodzielnego obliczenia ceny brutto, są uznawane za nieuczciwe i wprowadzające w błąd.