Cena brutto

Cena brutto to całkowita kwota, którą kupujący musi zapłacić za towar lub usługę, wliczając w nią wszystkie należne podatki, takie jak podatek od wartości dodanej (VAT). Jest to efektywna cena końcowa produktu czy usługi, obejmująca zarówno cenę netto (bazową cenę produktu lub usługi przed opodatkowaniem), jak i kwotę podatku. Cena brutto jest kluczowym wskaźnikiem dla konsumentów, umożliwiającym pełne zrozumienie całkowitych kosztów zakupu.