LIBOR

LIBOR, czyli London Interbank Offered Rate, to referencyjna stopa procentowa określająca koszt pożyczek międzybankowych na rynku londyńskim. Jest to średnia arytmetyczna stawek oprocentowania, które największe banki międzynarodowe (takie jak Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays, National Westminster) są gotowe oferować innym bankom za depozyty w pięciu głównych walutach: dolarze amerykańskim (USD), euro (EUR), franku szwajcarskim (CHF), funcie brytyjskim (GBP) oraz jenie japońskim (JPY). Stopa LIBOR jest wyznaczana dla różnych okresów: od jednego dnia (overnight) do jednego roku, co czyni ją kluczowym wskaźnikiem dla rynków finansowych, służącym do ustalania oprocentowania dla różnorodnych produktów finansowych, w tym kredytów międzybankowych, hipotecznych, korporacyjnych oraz instrumentów pochodnych.