Crowdfunding

Crowdfunding to metoda zbierania środków finansowych na realizację określonego projektu za pośrednictwem dedykowanych platform internetowych oraz społeczności online. Charakterystyczne dla tej formy finansowania są liczne, lecz zazwyczaj niewielkie kwotowo, wpłaty od osób prywatnych. Dzięki dużej liczbie wpłat możliwe jest osiągnięcie celu finansowego projektu. Wkłady w ramach crowdfundingu dokonywane są na zasadzie dobrowolności, przez osoby, które znajdują interes w danym przedsiążeniu, a w rewanżu za swój wkład mogą otrzymać różnorodne formy gratyfikacji.

Crowdfunding można podzielić na trzy główne typy:

  • Wynagrodzeniowy: w zamian za finansowe wsparcie, osoby wpłacające otrzymują od twórców projektu produkty, usługi lub inne unikatowe benefity.
  • Inwestycyjny: wspierający finansowo projekt oczekują w zamian udziałów w przedsięwzięciu, prawa do udziału w przyszłych zyskach lub inne korzyści materialne.
  • Darowizna: wpłaty mają charakter charytatywny i nie zobowiązują twórców projektu do oferowania kontrprestacji.

Ta forma zbiórki pieniędzy otwiera przed przedsiębiorcami, twórcami i organizacjami nowe możliwości realizacji projektów, które nie zawsze mogłyby znaleźć tradycyjne finansowanie.