Wykup menedżerski (Management Buyout)

MBO, czyli Management Buy Out, jest formą wykupu menedżerskiego. Polega na sytuacji, gdy kadra zarządzająca przedsiębiorstwem decyduje się na zakup większościowego pakietu udziałów lub akcji tej spółki, co skutkuje przejęciem kontroli nad nią. Do transakcji tej mogą dołączyć się również partnerzy kapitałowi, na przykład fundusze private equity, wspierając finansowo proces wykupu.