Sprzedaż krótka

Sprzedaż krótka, zwana też "short selling", odnosi się do operacji sprzedaży nie tylko akcji, ale również innych instrumentów dłużnych. Oznacza to realizację transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które w chwili zawarcia umowy nie należały do sprzedającego. Zazwyczaj oznacza to, że sprzedający pożyczył akcje lub inne instrumenty dłużne, aby móc je dostarczyć na rozliczenie transakcji. Sprzedaż krótka jest możliwa dzięki istnieniu dwudniowego cyklu rozliczeniowego, który pozwala na realizację takich transakcji w przypadku akcji i obligacji skarbowych.