Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) była państwowym organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, utworzonym w marcu 1991 roku, z główną siedzibą w Warszawie. Jej głównym zadaniem było nadzorowanie działalności giełd, firm inwestycyjnych oraz emisji papierów wartościowych, w celu zapewnienia transparentności transakcji, ochrony inwestorów oraz prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego. Organ ten był odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem prawa na rynku kapitałowym, a także za wydawanie zezwoleń na działalność giełdową i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi.