Wealth Management

Wealth Management to usługa kompleksowego zarządzania majątkiem skierowana do klientów. Obejmuje ona nie tylko zarządzanie aktywami finansowymi, ale również aktywami trwałymi oraz majątkiem pozafinansowym. Jest to oferta wykraczająca poza standardowe usługi bankowe, dlatego dedykowana jest szczególnie zamożnym klientom, którzy poszukują spersonalizowanego podejścia i profesjonalnej opieki nad swoim dorobkiem.