Cesja

Cesja, znana również jako przelew wierzytelności, to umowa cywilnoprawna, za pośrednictwem której wierzyciel (cedent) przenosi na osobę trzecią (cesjonariusza) swoje prawa wynikające z wierzytelności. W efekcie tej umowy cesjonariusz zajmuje miejsce cedenta jako nowy wierzyciel w stosunku do dłużnika. Cesja dotyczyć może różnych rodzajów wierzytelności, pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z prawem lub umową regulującą dane zobowiązanie. Możliwe jest również przeniesienie tylko części wierzytelności. Cesja jest często wykorzystywana w praktyce gospodarczej, na przykład w zarządzaniu należnościami czy w operacjach finansowych.