Prawo do akcji (PDA)

Prawa do akcji to specyficzny typ papierów wartościowych, które zapewniają ich posiadaczom możliwość nabycia akcji nowej emisji danej spółki publicznej. Mają one charakter przejściowy i pojawiają się w momencie, gdy spółka przydziela akcje z nowej emisji, a ich ważność kończy się wraz z momentem zarejestrowania tej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.