Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to metoda automatycznego i bezgotówkowego uregulowania cyklicznych płatności, na przykład za usługi telekomunikacyjne, abonamenty, czynsz, składki ubezpieczeniowe czy rachunki za media, takie jak energia elektryczna, gaz czy ciepło, a także spłat rat kredytowych. System ten działa na podstawie uprzedniej zgody klienta, na mocy której bank, działając w porozumieniu z określonym wierzycielem, automatycznie inicjuje płatności z konta klienta na pokrycie otrzymanych faktur i rachunków w wyznaczonym terminie płatności.