Waloryzacja

Waloryzacja to zasada prawna, zgodnie z którą, w sytuacji gdy po zawarciu zobowiązania następuje zmiana siły nabywczej pieniądza, wierzyciel ma prawo do otrzymania świadczenia odpowiadającego ekonomicznej wartości wierzytelności z momentu jej powstania. Dotyczy to wyłącznie zobowiązań pieniężnych, gdzie istnieje pewien czasowy odstęp między powstaniem a zaspokojeniem wierzytelności.