Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych, popularnie zwany „podatkiem Belki”, to rodzaj podatku dochodowego naliczanego od zysków uzyskanych z różnych źródeł inwestycji, jak na przykład fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, akcje czy obligacje. Jest to podatek zryczałtowany i dotyczy osób fizycznych. Obowiązująca stawka tego podatku wynosi aktualnie 19%, co oznacza, że od każdej złotówki zysku kapitałowego, investor zobowiązany jest odprowadzić 19 groszy do budżetu państwa. Podatek ten wprowadzono w celu opodatkowania przychodów z inwestycji kapitałowych, a jego nazwa pochodzi od nazwiska Marka Belki, który pełnił funkcję ministra finansów w czasie wprowadzenia tego podatku.