Akcja (papier wartościowy)

Akcja to forma papieru wartościowego, która reprezentuje udział właścicielski w kapitale zakładowym konkretnej spółki akcyjnej, wydającej ten instrument finansowy. Na rynku rozróżnia się głównie dwa rodzaje akcji: imienne, zarejestrowane na konkretną osobę, oraz na okaziciela, gdzie prawa wynikające z posiadania akcji nie są przypisane do określonej osoby. Bycie posiadaczem akcji oznacza, że akcjonariusz ma udział w spółce, co potwierdza jego współwłasność przedsiębiorstwa.