Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest pożyczką bankową przeznaczoną na dowolne cele konsumenckie, udzielaną w formie pieniężnej – bezpośrednio w gotówce lub poprzez wpłatę na konto bankowe kredytobiorcy. Dostępny zarówno w złotówkach, jak i walutach obcych, oferuje duże możliwości finansowe dla kredytobiorców. Wyróżnia się dwa główne typy takiego kredytu: konsumencki na dowolne cele i konsolidacyjny służący spłacie innych zobowiązań.

Zalety kredytu gotówkowego obejmują jego uniwersalność, uproszczony proces weryfikacji zdolności kredytowej, szybką dostępność środków, szeroki wybór ofert na rynku oraz niewymagające zabezpieczenia, a także możliwość zaciągnięcia kredytu przez internet.

Wadami kredytu gotówkowego są natomiast stosunkowo wysokie koszty, w tym wyższe oprocentowanie w porównaniu z innymi formami finansowania, oraz ograniczone kwoty, które są dostępne dla kredytobiorców, co może być niewystarczające dla osób o większych potrzebach finansowych.