Barter - Bezgotówkowa Transakcja Handlowa

Barter jest formą transakcji handlowej, która odbywa się bez użycia środków pieniężnych, polegającą na bezpośredniej wymianie towarów lub usług między stronami. Aby transakcja barterowa była sprawiedliwa, wartość wymienianych przedmiotów transakcji powinna być równoważna, dzięki czemu bilans operacji pozostaje zrównoważony.

Osoby decydujące się na realizację transakcji barterowej powinny formalizować swoje porozumienie poprzez podpisanie umowy barterowej. W polskim porządku prawnym, umowa barterowa nie jest wyraźnie zdefiniowana, dlatego zalicza się ją do tzw. umów nienazwanych. Zawarcie takiej umowy regulowane jest przez postanowienia Kodeksu Cywilnego. W ramach umowy barterowej, obie strony uczestniczące w transakcji przyjmują podwójną rolę – zarówno sprzedawcy, jak i kupującego.