Obligacja

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, który potwierdza wierzytelność. Emitowane przez różne podmioty – mogą to być rządy, samorządy terytorialne lub przedsiębiorstwa – stanowią dla emitenta sposób na pozyskanie kapitału. Osoba, która decyduje się na zakup obligacji, zwana obligatariuszem, nabywa prawo do otrzymywania regularnych wypłat odsetek (czyli stałego dochodu) od pożyczonej kwoty oraz prawo do zwrotu zainwestowanego kapitału po upływie ustalonego czasu. Obligacje są zatem formą inwestycji, która przewiduje zwrot początkowej inwestycji wraz z dodatkowymi środkami w formie odsetek.