Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne określa roczną wartość procentową, na podstawie której wyliczane są odsetki od zainwestowanego kapitału. Jest to jedno z podstawowych pojęć, które pojawia się przy opisie warunków oferowanych produktów finansowych przez banki i inne instytucje finansowe. Wartość ta wskazuje, jakie odsetki zostaną naliczone z tytułu depozytu czy kredytu w ciągu roku, jednak nie uwzględnia całego spektrum dodatkowych kosztów związanych z danym produktem finansowym.

Wysokość oprocentowania nominalnego nie jest ustalana dowolnie przez instytucje finansowe, ale musi mieścić się w ramach ustalonych ograniczeń. W Polsce, jednym z czynników wpływających na oprocentowanie nominalne jest WIBOR, czyli Warszawska Interbankowa Stopa Oprocentowania, która odzwierciedla stawkę oprocentowania na rynku międzybankowym. Do tego dochodzi marża banku, czyli narzut na cenę pożyczki, który ustanawia daną instytucję finansową.

Oprocentowanie nominalne różni się od RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). RRSO to obszerniejszy wskaźnik, który obejmuje nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również wszystkie dodatkowe koszty związane z produktem finansowym, takie jak prowizje, opłaty administracyjne oraz koszty dodatkowych usług, które wpływają na całkowity koszt kredytu lub inwestycji w skali roku. RRSO daje więc szerszy obraz tego, ile faktycznie kosztuje nas dany produkt finansowy.