Biuro maklerskie

Biuro maklerskie to jednostka organizacyjna lub oddział banku, który zajmuje się działalnością maklerską. Działania takiej jednostki regulowane są głównie przez ustawę z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentów finansowych, która dotyczy również domów maklerskich. Uprawnienia do prowadzenia takiej działalności wydaje Komisja Nadzoru Finansowego, która jednocześnie pełni funkcję nadzorczą nad tymi podmiotami.