Notowania giełdowe

Notowania giełdowe, to prosto mówiąc, publikowane zestawienia cen różnych towarów lub instrumentów finansowych, które są rejestrowane na giełdzie. Te ceny są oficjalnie ogłaszane przez odpowiedni organ giełdowy i odzwierciedlają aktualną wartość rynkową notowanych obiektów. Podczas sesji giełdowej ogłaszane są przynajmniej trzy rodzaje kursów: kurs sprzedaży (cena, po której sprzedawcy chcą sprzedać), kurs kupna (cena, po której kupujący chcą kupić) oraz kurs zawarcia transakcji (cena, po której rzeczywiście doszło do zawarcia umowy kupna-sprzedaży). Te informacje są kluczowe dla inwestorów i traderów, umożliwiając im podejmowanie decyzji inwestycyjnych.