Cena - definicja i funkcje

Cena jest wyrażeniem wartości danego dobra lub usługi w jednostkach pieniężnych, odpowiadającym za równowartość tego dobra podczas transakcji kupna-sprzedaży. Dla nabywcy cena reprezentuje koszt nabyć, natomiast dla sprzedającego stanowi ona przyswajany przychód. Ceny odgrywają kluczową rolę w mechanizmie rynkowym, wpływając na decyzje zarówno producentów, jak i konsumentów.

Ceny spełniają różnorodne funkcje, w tym:

  • Informacyjną: cena dostarcza wiadomości o wartości dobra na rynku, pokazując, ile zasobów pieniężnych kupujący będzie musiał wydać na zakup oraz jaki przychód otrzyma sprzedawca.
  • Redystrybucyjną: poprzez ceny realizowany jest podział dóbr i usług na rynku, pozwalając jednocześnie na przesuwanie dochodów między różnymi grupami społecznymi oraz budżetem państwa.
  • Symulacyjną (bodźcową): ceny motywują dostawców do produkcji (wyższe ceny zwiększają atrakcyjność wytwarzania produktów) oraz wpływają na decyzje zakupowe konsumentów (niskie ceny zachęcają do zakupu, natomiast wysokie mogą zniechęcać).