Akredytywa

Akredytywa to instrument finansowy wykorzystywany do gwarantowania bezpieczeństwa płatności w ramach transakcji handlowych, niezależnie od tego, czy dotyczą one obrotu krajowego, czy międzynarodowego. Działa na zasadzie, że środki finansowe niezbędne do pokrycia płatności są z góry zarezerwowane na rachunku bankowym nabywcy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu od sprzedawcy. Decydującym warunkiem wypłaty tych środków sprzedającemu jest przedstawienie przez niego dokumentów, które potwierdzają realizację umowy zgodnie z jej warunkami. Akredytywa pełni więc rolę zabezpieczenia dla obu stron transakcji i jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy strony nie utrzymują stałej współpracy handlowej, pochodzą z różnych państw lub gdy wiarygodność finansowa jednej ze stron może budzić wątpliwości. Ten sposób zabezpieczenia płatności jest dostępny jako usługa bankowa.