Market order (Zlecenie rynkowe)

Zlecenie rynkowe, czyli market order, jest to rodzaj zlecenia transakcyjnego w obrocie instrumentami finansowymi, które polega na natychmiastowym zakupie lub sprzedaży określonych aktywów finansowych po aktualnie najlepszej dostępnej cenie na rynku. Głównym celem takiego zlecenia jest szybkie wykonanie transakcji bez określenia ceny, po której ma zostać zrealizowane – podmiot zlecający akceptuje ceny panujące na rynku w momencie składania zlecenia.

Zlecenia rynkowe są często używane przez inwestorów chcących natychmiast zareagować na zmiany na rynku lub zapewnić sobie pewność wykonania transakcji, kosztem braku kontroli nad dokładną ceną transakcji. Z tego względu są preferowane w sytuacjach, gdzie wykonanie transakcji jest ważniejsze niż jej dokładna cena.