Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) to organizacja międzynarodowa założona w lipcu 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, w stanie New Hampshire, USA. Oficjalnie rozpoczęła działalność w 1946 roku i od 1948 roku funkcjonuje jako specjalistyczna agencja w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem IMF jest wspieranie międzynarodowej współpracy walutowej, zapewnianie stabilności finansowej, ułatwianie międzynarodowego handlu, wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego oraz ograniczanie ubóstwa na świecie. Obecnie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrzesza 189 państw członkowskich, co czyni go jedną z kluczowych instytucji w globalnym systemie ekonomicznym.