ETF

ETF, czyli Exchange Traded Fund (Fundusz Inwestycyjny Notowany na Giełdzie), to typ otwartego funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są obecne na giełdzie papierów wartościowych i mogą być kupowane i sprzedawane w trakcie sesji giełdowej, podobnie jak zwykłe akcje. ETF-y zapewniają inwestorom możliwość inwestowania w szeroki zakres aktywów, odzwierciedlając wydajność określonych indeksów giełdowych, sektorów rynkowych, surowców lub innych składników aktywów, jak akcje czy obligacje, przy jednoczesnej elastyczności handlu na giełdzie.

Jedną z kluczowych cech ETF-ów jest mechanizm ciągłej kreacji i umarzania jednostek (certyfikatów), co pozwala na lepsze dostosowanie podaży i popytu na te instrumenty, a tym samym zmniejszenie dyskonta lub premii nad wartością aktywów netto (NAV) funduszu. To sprawia, że ETF-y są atrakcyjne dla szerokiego grona inwestorów, od indywidualnych po instytucjonalnych, oferując łatwy dostęp do różnorodnych rynków i klas aktywów z możliwością szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe.