Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) była państwowym organem nadzorczym, który rozpoczął działalność 1 stycznia 1998 roku, mając za zadanie kontrolę nad polskim rynkiem finansowym. Jej funkcjonowanie zakończyło się 1 stycznia 2008 roku, kiedy to została zastąpiona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Głównymi zadaniami KNB były: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, stabilności i bezpieczeństwa szeroko pojętego sektora usług finansowych oraz ochrona jego uczestników. Komisja Nadzoru Bankowego sprawowała nadzór nad działalnością polskich banków, rynkiem kapitałowym, sektorem ubezpieczeniowym i emerytalnym, a także nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Jej działalność była kluczowym elementem systemu regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.