Czek

Czek to narzędzie płatnicze działające na zasadzie pisemnego polecenia, które wystawca (zwany tresantem) kieruje do swojego banku (zwanego tresatem), zobowiązując go do wypłacenia określonej kwoty pieniężnej osobie trzeciej – okazicielowi czeku lub wskazanej w nim osobie (remitentowi). Środki na realizację czeku muszą być dostępne na koncie wystawcy czeku. W przeciwnym razie, bank ma prawo odmówić jego realizacji, co oznacza, że czek nie jest instrumentem „gwarantowanym” przez bank, jeśli na rachunku brakuje wystarczających środków. Czki są wykorzystywane zarówno w transakcjach krajowych, jak i międzynarodowych, oferując alternatywę dla gotówkowych i elektronicznych metod płatności.