Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to forma długoterminowego zobowiązania finansowego, którego celem jest umożliwienie osobie fizycznej zakupu lub wybudowania nieruchomości. Charakterystyczną cechą tego typu kredytu jest jego zabezpieczenie w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości będącej przedmiotem finansowania. Hipoteka, jako ograniczone prawo rzeczowe, daje bankowi, jako wierzycielowi, pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń z wartości nieruchomości w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z umowy kredytowej, przed innymi wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. To zabezpieczenie stanowi dla banku gwarancję zwrotu pożyczonych środków, co pozwala na oferowanie kredytów hipotecznych na korzystniejszych warunkach, np. niższe oprocentowanie, dłuższy okres kredytowania.