Cena

Cena jest kwotą pieniężną, będącą odpowiednikiem wartości towaru czy usługi. Podczas dokonywania transakcji zakupu, nabywca zobowiązany jest uiścić sprzedawcy cenę, odpowiadającą wartości nabywanego dobra. Dla kupującego, cena reprezentuje wydatek, natomiast dla sprzedającego stanowi źródło dochodu. Ceny pełnią kluczową rolę w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego, wpływając na decyzje zarówno producentów, jak i konsumentów.