Fuzja

Fuzja to proces, w którym dwa lub więcej niezależnych przedsiębiorstw decyduje się na połączenie swoich sił i zasobów, tworząc jedno nowe przedsiębiorstwo lub wchodząc pod strukturę jednego z nich. Wyróżniamy dwa główne typy fuzji:

  1. Fuzja przez wchłonięcie – jedno z przedsiębiorstw "wchłania" drugie, co oznacza, że jedna firma zachowuje swoją tożsamość, a druga traci ją, stając się częścią pierwszej. Wchłonięte przedsiębiorstwo przestaje istnieć jako odrębny podmiot prawny, a jego zasoby i zobowiązania są przejmowane przez firmę przejmującą.
  2. Fuzja przez połączenie – tworzone jest całkowicie nowe przedsiębiorstwo, do którego przenoszone są zasoby i zobowiązania łączonych firm. W tym przypadku obie pierwotne firmy przestają istnieć jako odrębne podmioty prawne.

Głównym celem fuzji jest zazwyczaj wzrost konkurencyjności nowo powstałego przedsiębiorstwa, osiągnięcie synergii operacyjnej i finansowej, czyli uzyskanie efektu, w którym wspólna wartość i efektywność połączonych firm jest większa niż suma wartości i efektywności każdej z nich działającej oddzielnie. Fuzje mogą być motywowane różnymi celami, takimi jak rozszerzenie oferty produktów, zwiększenie udziału w rynku, osiągnięcie oszczędności skali, redukcja kosztów czy wejście na nowe rynki.