Jednostka funduszu inwestycyjnego

Jednostka funduszu inwestycyjnego, znana też jako jednostka uczestnictwa, reprezentuje udział inwestora w majątku funduszu. Każda jednostka określa proporcjonalną część majątku funduszu, jaką dany uczestnik posiada. To podstawowy element, który pozwala inwestorom na określenie wartości ich inwestycji w funduszu. Jednostki uczestnictwa są regularnie wyceniane, co daje możliwość ciągłego monitorowania wartości inwestycji oraz oceny jej efektywności.

Warto jednak zauważyć, że informacja o niezbywalności jednostek uczestnictwa może być nieprecyzyjna. W rzeczywistości jednostki uczestnictwa są zbywalne – inwestorzy mogą je sprzedawać z powrotem funduszowi lub na rynku wtórnym, w zależności od typu funduszu. To, co odróżnia jednostki uczestnictwa od tradycyjnych papierów wartościowych, to sposób ich obrotu i specyfika prawna. Mogą one być również dziedziczone i zapisane określonej osobie w testamencie, co czyni je elementem majątkowym możliwym do przekazania dalej.