Inflacja

Inflacja jest zjawiskiem ekonomicznym polegającym na procesie wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce, co prowadzi do obniżenia realnej wartości (siły nabywczej) krajowej waluty. Przyczyny inflacji mogą być różnorodne i obejmują m.in. nadmierną podaż pieniądza w obiegu spowodowaną zbyt dużą emisją pieniężną, nieefektywną strukturę gospodarczą, a także brak równowagi budżetowej państwa, gdzie wydatki przekraczają dochody. W zależności od tempa wzrostu cen, inflacja może być klasyfikowana jako: pełzająca (wzrost cen do 5% rocznie), umiarkowana (wzrost cen w zakresie 5-10% rocznie), galopująca (wzrost cen powyżej 50% rocznie). Gdy wzrost cen osiąga poziom powyżej 150% rocznie, mówimy o hiperinflacji.