Makler

Makler to profesjonalny pośrednik w transakcjach kupna i sprzedaży, który specjalizuje się w obrocie papierami wartościowymi, towarami lub usługami. Działa w imieniu i na zlecenie swoich klientów, wykonując transakcje zgodnie z ich instrukcjami. Jako wynagrodzenie za swoje usługi, makler otrzymuje prowizję, która jest zwykle procentem od wartości realizowanych transakcji. Jego rola jest kluczowa na rynkach finansowych i gospodarczych, gdzie zapewnia płynność i efektywność handlu, a także dostęp do rynku dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.