Forfaiting

Forfaiting to metoda finansowania międzynarodowego handlu, która polega na zakupie przez bank lub specjalistyczną instytucję finansową wierzytelności od eksportera, zazwyczaj bez prawa regresu do niego w przypadku niewywiązania się zobowiązań przez importera. Dzięki forfaitingowi eksporter otrzymuje natychmiastową płatność za swoje towary lub usługi, co zmniejsza ryzyko kredytowe i poprawia płynność finansową. Forfaiting często stosuje się w średnio- i długoterminowych transakcjach, umożliwiając finansowanie bez obciążania bilansu eksportera.