IKE

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to element trzeciego filaru systemu emerytalnego, umożliwiający dodatkowe, prywatne oszczędzanie na emeryturę. Jest to opcja dedykowana osobom, które pragną samodzielnie zadbać o swoje przyszłe środki finansowe na starość, uzupełniając ewentualne świadczenia z pierwszego (obowiązkowego) i drugiego (kapitałowego) filaru.

Każda osoba fizyczna, która przekroczyła 16. rok życia i jest płatnikiem podatku dochodowego w Polsce z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, ma prawo założyć IKE. Otwarcie i prowadzenie konta jest wolne od podatku dochodowego, a zgromadzone środki wypłacane są bez opodatkowania, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak osiągnięcie wieku emerytalnego.

IKE oferuje szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, w tym lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, a nawet akcje, co pozwala na indywidualne dostosowanie strategii oszczędzania do własnych potrzeb i preferencji ryzyka. Jest to elastyczne narzędzie, które umożliwia systematyczne budowanie kapitału na emeryturę, zachęcając jednocześnie do długoterminowego planowania finansowego.