Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek to proces, w ramach którego naliczone odsetki są dodawane do głównego kapitału zainwestowanego, zamiast być wypłacane. Dzięki temu kapitał wzrasta o sumę odsetek, a w następnym okresie odsetki są obliczane już od tej zwiększonej kwoty. Proces ten może odbywać się z różną częstotliwością – dziennie, miesięcznie, kwartalnie czy rocznie – zależnie od warunków ustalonych w umowie. Okres kapitalizacji to czas, po którym odsetki są dopisywane do kapitału, co ma kluczowe znaczenie dla szybkości wzrostu wartości inwestycji. Kapitalizacja odsetek wykorzystywana jest często w produktach oszczędnościowych, lokatach bankowych, a także w niektórych typach kredytów, zwiększając efektywność zysków lub zobowiązań finansowych przez tzw. efekt procentu składanego.