Weksel

Weksel to papier wartościowy o ściśle określonej formie, wymaganej przez prawo wekslowe, gdzie złożony na nim podpis tworzy fundament oraz powód dla zobowiązania wekslowego, które obciąża osobę, która się podpisała. Często używany jest jako forma zabezpieczenia w przypadku udzielania kredytów bądź pożyczek. W ramach regulacji prawnych dotyczących weksli rozróżnia się dwa główne ich rodzaje.