Faktoring

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorstw (faktorantów) przez specjalistyczne firmy (faktorów). Dotyczy to głównie krótkoterminowych wierzytelności handlowych, które są dokumentowane fakturami VAT. Oprócz podstawowej usługi, jaką jest finansowanie, faktoring może obejmować dodatkowe usługi: doradztwo finansowe, monitorowanie płatności dłużników, prowadzenie rozliczeń, a nawet windykację należności. Dzięki umowie faktoringowej przedsiębiorstwo sprzedające wierzytelności szybko, często niemal natychmiast po wystawieniu faktury, uzyskuje dostęp do gotówki, co znacząco poprawia jego płynność finansową. To rozwiązanie jest szczególnie cenione przez firmy, które chcą skrócić cykl obrót środków i lepiej zarządzać kapitałem obrotowym.