Spekulacja

Spekulacja to działanie na rynku kupna-sprzedaży z zamiarem osiągnięcia zysku, bazujące na przewidywaniu przyszłych zmian cen. Przedmiotem spekulacji mogą być różnorodne aktywa, takie jak instrumenty finansowe, towary materialne czy nieruchomości. Celem spekulanta jest kupno aktywa po niższej cenie i sprzedaż go, gdy jego wartość wzrośnie, wykorzystując w ten sposób wahania rynkowe.