Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to wskaźnik w procentach, który pokazuje pełny koszt kredytu dla konsumenta, uwzględniając wszystkie związane z nim opłaty, jak odsetki, prowizje, oraz inne koszty związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Uwzględnia także zmiany wartości pieniądza w czasie. RRSO jest wyliczane indywidualnie dla każdej oferty kredytowej, przy czym na jego wysokość wpływ mają takie elementy jak kwota kredytu, termin spłaty, a także wszelkie koszty, jakie ponosi kredytobiorca. Dzięki RRSO, konsumenci mogą łatwiej porównywać oferty kredytowe różnych banków, co ułatwia wybór najbardziej korzystnej opcji. Informowanie o RRSO w ofertach i reklamach kredytów konsumenckich jest wymogiem ustawowym, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i ochronę konsumentów.